4.5.3 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud aan de gemeentelijke watervoorzieningen wordt in 2017 uitgevoerd volgens het Beheer-en onderhoudsplan (2015). 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/45-riolering-en-water/453-beheer-en-onderhoud.html