4.6.1 Vermindering huishoudelijk restafval

De ambitie van Hof van Twente is om in 2030 maximaal 50 kg restafval per inwoner te produceren. Dit heeft invloed op de beleidsindicator: ‘omvang huishoudelijk restafval’. 

Vanaf 2017 wordt Diftar ingevoerd en betalen inwoners voor restafval per aanbieding. Ze hebben daardoor zelf invloed op de kosten. Hierdoor zal de hoeveelheid restafval in 2017 minder worden.

Inwoners ontvangen in februari 2017 een factuur voor het vaste tarief, in juli en januari daaropvolgend een afrekening op basis van het aantal werkelijke aanbiedingen.

Prognose afname afval tot 2030

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/46-afval/461-vermindering-huishoudelijk-restafval.html