5.1 Algemeen

Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin onze inwoners optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij zij zich op een waardevolle manier met elkaar kunnen verbinden en waarbij wederkerigheid van toepassing is; het versterken van de kracht van de samenleving. 

Visie Algemeen

Binnen het sociaal domein staat de verantwoordelijke inwoner die regie voert over zijn leven centraal. De gemeente stimuleert, faciliteert en levert ondersteuning op maat wanneer een inwoner de eigen verantwoordelijkheid niet kan nemen. 

Multifunctionele accommodaties zijn de spil in zowel sport- als sociaal-culturele activiteiten. Ze leveren een bijdrage aan zelfredzaamheid, participatie en versterken van de kracht van de samenleving. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/51-algemeen.html