5.1.1 Brede welzijnsinstelling

Het jaar 2016 is als overgangsjaar gebruikt om de brede welzijnsinstelling Salut vorm te geven en taken daar naartoe over te dragen. Vanaf 1 januari 2017 gaat de brede welzijnsinstelling voluit van start, onder andere door te fungeren als preventief voorportaal en het bieden van integrale cliëntondersteuning. 

In 2017 wordt de nieuwe beleidsnotitie welzijn 2018 – 2022 vastgesteld.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/51-algemeen/511-brede-welzijnsinstelling.html