5.1.2 Accommodaties

In het laatste jaar van de beleidsnotitie accommodaties is het streven nog steeds de privatisering van de gemeentelijke accommodaties. 

Zowel in Goor (Heeckeren) als in Delden (De Mors) wordt gewerkt aan vernieuwing en samenvoeging van sportcomplexen. In 2017 wordt besloten of en hoe de gemeente hier een bijdrage aan levert. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/51-algemeen/512-accommodaties.html