5.1.3 Subsidies

Het Beleidskader welzijn wordt in 2017 ter vaststelling voorgelegd. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking in 2017. Op deze manier hebben we een solide basis staan voor de subsidies voor de jaren 2018 en verder. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/51-algemeen/513-subsidies.html