5.2 Sport

Wat willen we bereiken? Sport wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan een gezond leefgedrag van mensen. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand, waarbij extra aandacht en ondersteuning uitgaan naar jeugd, ouderen en gehandicapten.

Visie Sport

De nadruk ligt op de beoefening en ondersteuning van breedtesport. Sport wordt als middel ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan gezond leefgedrag van mensen. Bestrijding van overgewicht en het terugbrengen van bewegingsachterstand zijn daarvan voorbeelden. Extra aandacht gaat uit naar jeugd, ouderen en gehandicapten. Gerichte (jeugd-) sportstimuleringssubsidies en buurtsportcoaches worden ingezet om mensen meer te laten sporten.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/52-sport.html