5.2.1 Sportbeleid

In het laatste jaar van de beleidsnotitie sport ligt de focus op het stimuleren van sportdeelname. In Hof van Twente ligt het percentage niet-sporters op 49,2%. Dit is een fractie beter dan het landelijk gemiddelde van 49,9%. Omdat wij sportbeoefening zien als een instrument om onze inwoners en vooral de jeugd gezond te houden is het streven om nog meer mensen te laten sporten. Hiervoor zetten wij onze buurtsportcoaches nadrukkelijk in. 

In 2017 wordt de nieuwe beleidsregel sport 2018 - 2022 vastgesteld. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/52-sport/521-sportbeleid.html