5.3.1 Culturele activiteiten

In het laatste jaar van de beleidsnotitie cultuur wordt aandacht besteed aan zowel de breedtecultuur, door bijvoorbeeld in te zetten op de Cubahof, als aan de culturele top. Met culturele top worden kwalitatief hoogwaardige kunst en gespecialiseerde voorzieningen voor selectieve liefhebbers bedoeld. In 2017 wordt de nieuwe beleidsregel cultuur 2018 - 2022 vastgesteld.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/53-cultuur/531-culturele-activiteiten.html