5.4 Zorg

Wat willen we bereiken? Een goed voorzieningenarrangement ter bevordering van de eigen kracht, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie van mensen en het benutten van de kracht van de samenleving. Zo wordt een (groter) beroep op betaalde zorg voorkomen. 

We willen inwoners optimaal ondersteunen in zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de sociale omgeving van mensen. 

Visie Zorg

Het doel van de Wmo is: meedoen! Meedoen door iedereen; jong en oud, met beperking of juist niet,

autochtoon en allochtoon, met en zonder problemen. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, samenhang en samenwerking, maatschappelijke participatie, ondersteuning en een activerende omgeving, zijn kernbegrippen in de Wmo. Instrumenten als dagbesteding, begeleiding of een woon- of vervoersvoorziening kunnen worden ingezet om een beperking te compenseren. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/54-zorg.html