5.4.1 Transformatie

In 2017 werken we verder aan de transformatie. Dit gebeurt lokaal en in regionaal verband. We maken gebruik van wat er regionaal wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld op het terrein van inkoop en overgang van jongeren die 18 worden en daardoor niet meer onder de Jeugdwet vallen. Lokaal kijken we naar hoe we voorzieningen eenvoudiger kunnen vormgeven, meer gebruik makend van het informele circuit, met de nadruk op de preventie. De in 2017 op te stellen beleidsregels Zorg ( op basis van het beleidskader Welzijn) worden hierop aangepast. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/54-zorg/541-transformatie.html