5.4.2 Algemene voorzieningen

In 2017 gaan we verder op de ingezette weg voor het opzetten van algemene voorzieningen. Een goed voorbeeld hiervan is de inloop-GGZ. Voortaan kunnen de inwoners van onze gemeente hiervoor in Goor terecht. 

Op verschillende plekken in onze gemeente overleggen we met partners en inwoners om initiatieven op dit vlak verder te ontplooien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vraag of we een informele dagbesteding kunnen opzetten. De achterliggende gedachte hierbij is om eenvoudige zorgvragen ook eenvoudig op te lossen, zodat er ruimte blijft voor zwaardere zorgvragen waar intensievere ondersteuning nodig is.

Algemene voorzieningen zijn gericht op preventie, mensen in staat stellen thuis te blijven wonen en actief te blijven. We streven er naar om meer vragen te kunnen oplossen in het voorveld, meer voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn, zodat een beroep op een maatwerkvoorziening kan worden voorkomen of uitgesteld (bijvoorbeeld informele dagopvang). 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/54-zorg/542-algemene-voorzieningen.html