5.4.3 Mobiliteit/vervoer

In februari 2016 is de Twentse visie op vervoer vastgesteld. Deze gaat uit van drie hoofdlijnen: 

1) inzetten en stimuleren van eigen kracht van inwoners en lokale initiatieven, 

2) maximaal gebruik maken van openbaar vervoer

3) gezamenlijk inkopen van een maatwerk-voorziening voor alle vormen van geïndiceerd vervoer. 

Komend jaar vindt de overgang plaats van het oude naar het nieuwe systeem. De Regiotaxi in haar huidige vorm vervalt per 1 juli 2017. Wij willen het vervoer zo dichtbij mogelijk organiseren, er zorg voor dragen dat het vervoer kwalitatief goed is en dat er korte lijnen zijn tussen vervoerder, gebruikers en gemeente. Zo mogelijk willen we innovaties doorvoeren (al dan niet in de aanbesteding). 

Onze eerste focus is gericht op een goede en zorgvuldige overgang na 1 juli 2017: we zorgen ervoor dat er niemand tussen wal en schip valt. 

De eigen kracht en “samenredzaamheid” in onze gemeente is groot. In aanvulling op deze eigen kracht en samenredzaamheid kijken we gericht verder op welke wijze we het vervoer in de komende jaren verder ontwikkeld kan worden en met welke lokale en/of regionale partners. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/54-zorg/543-mobiliteitvervoer.html