5.4.4 Statushouders

Ons huidige en nog te ontwikkelen beleid geldt ook voor statushouders die immers “gewoon” inwoner van onze gemeente zijn. Specifiek voor deze doelgroep wordt ingezet op adequate huisvesting waarbij spreiding bijdraagt aan integratie. Hierover en over de mogelijkheden van huisvesting van extra statushouders wordt overleg gevoerd met woningcorporaties. Verder zetten wij samen met (maatschappelijke) partners extra in op intensieve begeleiding van statushouders zodat zij zo goed mogelijk kunnen integreren en participeren. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/54-zorg/544-statushouders.html