5.5.1 Preventie

Binnen het jeugdbeleid ligt de focus op preventie. Door het bieden van een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten kunnen jongeren veilig en gezond opgroeien en kunnen ze hun talenten ontplooien. De jeugdgezondheidszorg is een belangrijke partner in het preventieve jeugdstelsel.

In het nieuwe jeugdbeleid, dat in 2017 wordt vastgesteld (beleidsnotitie jeugd), wordt aandacht besteed aan vier specifieke onderdelen, namelijk gezond opgroeien, ontwikkeling en onderwijs, veiligheid en vrije tijd. 

In Hof van Twente woont bijna 3% van de kinderen in een uitkeringsgezin. Dit ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van 5,7%. Via het minimabeleid en het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds wordt extra aandacht besteed aan deze groep kinderen, zodat ook zij volop kunnen meedoen in de maatschappij.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs/551-preventie.html