5.5.2 Transformatie jeugdzorg

In 2017 wordt gewerkt aan het verder inbedden van de jeugdzorg binnen de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt is de overgang van jongeren die de leeftijd van18 jaar bereiken. Hierbij is tijdige, integrale samenwerking op een diversiteit aan terreinen nodig (binnen en buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid). 

In samenwerking met de overige Twentse gemeenten wordt onderzocht hoe de inkoop van jeugdzorgproducten per 1 januari 2018 vorm gegeven kan worden, zodat het een bijdrage levert aan de transformatieopgave. Hierna kan het inkoopproces daadwerkelijk van start gaan.

Ook lokaal wordt gewerkt aan transformatie. De onderwerpen zijn opgenomen in een transformatie- agenda. Voorbeelden zijn de pilot praktijk-ondersteuner GGZ jeugd bij de huisarts en het project MEE op weg als alternatief voor het gebruikelijke leerlingenvervoer.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs/552-transformatie-jeugdzorg.html