5.5.3 Beleidsindicatoren

Op grond van de beleidsindicatoren blijkt dat het relatief goed gaat met de jeugd in Hof van Twente. Van onze jongeren ontvangt 6% een vorm van jeugdzorg (landelijk 7,7%), heeft 0,8% van onze jongeren te maken met een jeugdbeschermingsmaatregel (landelijk 1,1%) en heeft 0,2% te maken met de jeugdreclassering (landelijk 0,4%). Toch zien we ook in Hof van Twente zware problematiek voorbij komen. Ook in deze casuïstiek bieden we de ondersteuning die nodig is en zoeken we actief de samenwerking op met bijvoorbeeld Veilig Thuis.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs/553-beleidsindicatoren.html