5.5.4 Onderwijs

Planning is dat in 2018 basisscholen De Zwaluw en De Welp in Markelo, in combinatie met andere kindgebonden voorzieningen, in het Kindcentrum Markelo gehuisvest worden. 

Ook in Delden zijn verregaande ontwikkelingen. Drie schoolbesturen onderzoeken om de scholen Rannink, Toonladder en Twickelo onder te brengen in één nieuw gebouw, ook in combinatie met andere voorzieningen. Daarnaast wordt ook de (inhoudelijke) samenwerking gezocht met het voortgezet onderwijs: Twickel Delden.  

Samen met overige scholen wordt onderzocht hoe bestaande gebouwen aangepast kunnen worden zodat ook zij door kunnen ontwikkelen naar Integrale kindcentra.

In 2017 wordt nieuw beleid voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs/554-onderwijs.html