5.5.5 Leerplicht

In Hof van Twente hebben we een koppeling aangebracht tussen leerplicht en zorg. Op die manier kunnen signalen van schoolverzuim snel gekoppeld worden met eventuele zorgvragen en wordt verzuim zo veel mogelijk voorkomen. Deze succesvolle aanpak wordt voortgezet. 

In onze gemeente is geen sprake van absoluut schoolverzuim (niet ingeschreven) en het relatieve schoolverzuim (spijbelen) is laag namelijk 2,8% ten opzichte van landelijk 6%.  Ook het percentage achterstandsleerlingen is relatief laag namelijk 3,65% ten opzichte van landelijk 11,61%. Indien er daadwerkelijk sprake is van een leerachterstand wordt door de school, in samenwerking met Plein Midden Twente, naar een maatwerkoplossing gezocht.

Beleid en uitvoering met betrekking tot het voortijdig schoolverlaten worden regionaal opgepakt  door het Regionaal meld- en co√∂rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Enschede is centrumgemeente voor de regio Twente. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is in Hof van Twente 2,7% ten opzichte van 3,2% landelijk. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs/555-leerplicht.html