5.6 Re-integratie

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand duurzaam aan het werk. Vergroten van de arbeidsparticipatie. 

Visie Re-integratie

Door de invoering van de Participatiewet en de focus op arbeidsparticipatie vanuit de sociaal-economische visie komt de nadruk steeds meer op werk en meedoen te liggen. Door middel van een goed digitaal systeem worden vraag en aanbod steeds beter gematcht.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/56-re-integratie.html