5.6.2 Arbeidsparticipatie

Speerpunt binnen de sociaal-economische visie is arbeidsparticipatie. Dat ziet niet alleen op de mensen die in de bijstand zitten maar op de hele beroepsbevolking.  De netto participatiegraad ligt op dit moment op 67% (landelijk 65,4%). In de Hof van Twente is de betrokkenheid onder lokale ondernemers groot. Samen met de gemeente zetten zij de schouders eronder om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Deze betrokkenheid is vertaald naar een ambitie: de participatiegraad verhogen zodat wij in 2030 in de top 10 van Nederland staan qua netto-arbeidsparticipatie. 

In Hof van Twente zijn bijna 705 banen per 1.000 inwoners. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 722. Door de verkoop van bouwkavels proberen we bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen naar Hof van Twente toe te halen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/56-re-integratie/562-arbeidsparticipatie.html