5.7 Sociale participatie en minimabeleid

Wat willen we bereiken? Als regulier werk niet haalbaar is, stimuleren we uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk te verrichten. We willen de financiĆ«le positie van de minima verbeteren als onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling: het leveren van maatwerk en aandacht voor schrijnende situaties en het voorkomen van sociaal isolement.

Visie Sociale participatie en minimabeleid

Ook het minimabeleid richt zich op het kunnen meedoen in de maatschappij. Door ondersteuning op maat wordt bereikt dat mensen die minder financiĆ«le draagkracht hebben toch kunnen participeren. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/57-sociale-participatie-en-minimabeleid.html