5.7.1 Sociale participatie

Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om voor werk of re-integratie in aanmerking te komen, worden mensen actief begeleid richting een andere activiteit zoals vrijwilligerswerk. Ook hiervoor wordt in 2017 op basis van de bestandsanalyse 2016 een plan van aanpak opgesteld waarbij ook aandacht wordt besteed aan vrijwilligerswerk en tegenprestatie.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/57-sociale-participatie-en-minimabeleid/571-sociale-participatie.html