Programmabegroting 2019

"Met zorg investeren in de toekomst"

 
Welkom op deze special begrotingspagina van de gemeente Hof van Twente. Een wegwijzer in de zoektocht naar informatie over de gemeente Hof van Twente en haar activiteiten.

Deze pagina is een vertaling van de begroting naar een digitale omgeving. We verwachten dat de begroting hiermee beter toegankelijk is voor de raad en onze inwoners.

De infographic laat zien waar wij als gemeente het geld aan willen besteden en waar het geld vandaan komt. De speerpunten zijn hierin beschreven.  

Inhoud

De inhoud is gemaakt op basis van de verschillende programma's die in het leven zijn geroepen om maatschappelijke effecten te bereiken. 

Programmabegroting in één oogopslag?

Zie onderstaande infographic.

Gemeenteraad stelt programmabegroting unaniem vast

Op woensdag 7 november 2018 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de programmabegroting unaniem vastgesteld. Het college had een begroting gepresenteerd met daarin een flinke bezuiniging in het Sociaal Domein. Bezuinigen is nodig omdat de kosten in de zorg sterk oplopen. Gemeente Hof van Twente maakt zich daar zorgen over en roept de overheid op om meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. 

Met name het voornemen van het college om € 750.000 te bezuinigen op het sociaal domein, deed het nodige stof opwaaien. In totaal zijn er 4 amendementen (wijzigingen) en 21 moties (opdrachten aan het college) ingediend. Deze hadden met name betrekking op het sociaal domein en duurzaamheid.

De moties en amendementen zijn besproken in de vergadering. Die bespreking, en de reactie van het college, was voor de raad aanleiding om 8 moties in te trekken of aan te houden. De motie om de bezuiniging op het sociaal domein te beperken werd unaniem aangenomen. 

Een overzicht van de ingediende moties vindt u op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/documenten/moties/2018/11/pagina_1.