Programmabegroting 2022

"Een nieuwe realiteit"

Bestuurlijk verantwoordelijk

College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Datum behandeling raad

1 en 3 november 2021

 

Bekijk hier de volledige programmabegroting van 2022 (PDF)

Bekijk hier de bijlagen van de programmabegroting 2022 (PDF)