Verkiezingen en referendum

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Gelijker tijd zal er een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) worden gehouden.

Neem uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Wie mogen stemmen

Om een stem uit te mogen brengen voor de verkiezing van de gemeenteraad moeten een kiezer met de Nederlandse nationaliteit en EU-Burgers:

 • achttien jaar of ouder zijn
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • volgens basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente wonen.

Voor niet-EU burgers geldt dat zij naast de bovenstaande vereisten ook minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven.

Om een stem uit te mogen brengen voor het referendum moet een kiezer:

 • beschikken over de Nederlandse nationaliteit
 • 18 jaar of ouder zijn
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

Sommige kiezers ontvangen daarom twee stempassen en sommige één.

Stempas kwijt geraakt of niet ontvangen

U kunt tot 20 maart 2018, 12:00 uur mondeling een vervangende stempas aanvragen aan de balie van het publiekscentrum, de Höfte 7 Goor.

Stempas

Kiesgerechtigden krijgen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan in elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden.  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvang u één of twee stempassen (zie ’ wie mogen stemmen’).

Kiezerspas/u wilt in een andere gemeente stemmen (alleen voor het referendum)

U kunt tot 20 maart 2018, 12:00 uur mondeling een kiezerspas aanvragen aan de balie van het publiekscentrum, de Höfte 7 te Goor.

U kunt voor de gemeenteraadsverkiezingen geen kiezerspas aanvragen.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht .

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd 

Onderhandse volmacht 

Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide onderteken. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt geen schriftelijke volmacht meer aanvragen. Dit kon tot en met vrijdag 16 maart 2018.

Stemmen per brief/u woont in Nederland maar verblijft tijdelijk in het buitenland (alleen voor het referendum)

Bent u op 21 maart 2018 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en wilt u stemmen?

Dat kan op de volgende manieren:

 • per brief;
 • door iemand anders een schriftelijke of een onderhandse volmacht te geven.

Om per brief te kunnen stemmen moet u een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u niet per brief stemmen. Als u tijdelijk in het buitenland verblijft kunt u bij de gemeenteraadsverkiezing alleen bij volmacht uw stem uitbrengen.

Op wie kunt u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing

De kandidatenlijsten worden voor de verkiezingen ook huis-aan-huis verspreid.

Verkiezingsprogramma's

Waarvoor kunt u stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De vraag op het stembiljet voor het referendum luidt als volgt:

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Alle informatie over het referendum kunt u hier vinden. 

Uitslag verkiezingen

De uitslag van de verkiezing van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vindt u hier

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Belangrijke data

 • 5 februari 2018: dag van kandidaatstelling
 • Uiterlijk 7 maart 2018: verspreiding van de stempassen
 • Uiterlijk 19 maart 2018: huis-aan-huis verspreiding kandidatenlijsten
 • 16 maart 2018: laatste dag schriftelijk verzoek om in andere gemeente te stemmen (kiezerspas). Geldt alleen voor het referendum.
 • 16 maart 2018: laatste dag schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen
 • 16 maart 2018: laatste dag schriftelijke verzoek vervangende stempas
 • 20 maart 2018, 12:00 uur: uiterste tijdstip mondeling verzoek vervangende stempas
 • 20 maart 2018, 12:00 uur: uiterste tijdstip mondeling verzoek om in andere gemeente te mogen stemmen (kiezerspas). Geldt alleen voor het referendum
 • 21 maart 2018: dag van stemming 
 • 22 maart 2018: verkiezingsavond / bekendmaking uitslag

Stembureaus

U kunt op 27 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen.

 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor    
 • Zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor     
 • Basisschool De Whee, locatie de Wiekslag, Kievitstraat 67, Goor   
 • SG De Waerdenborch, Gruttostraat 1, Goor     
 • Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH, Goor   
 • Villa 70 / ’t Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor     
 • Kantine Sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor   
 • Woonzorgcentrum Herfstzon, Javastraat 2, Goor         
 • Woonzorgcentrum Marsmansland, Marsmansland 1, Diepenheim  
 • Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim        
 • Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo    
 • Gebouw ’n Veernhof, Prinses Irenestraat 9, Markelo    
 • Buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, Markelo    
 • Basisschool Elserike, Herikerweg 36, Markelo     
 • Basisschool Brookschole, Larenseweg 44, Markelo      
 • Woonzorgvoorziening Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo  
 • Gemeenschapscentrum De Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo 
 • Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt Delden   
 • Gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4a, Ambt Delden  
 • Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde  
 • Basisschool Petrusschool, Bekkampstraat 49, Hengevelde        
 • Gemeenschapscentrum De Hoff, Secr. Engelbertinkstr. 18, Ambt Delden 
 • Parochiehuis, Langestraat 74, 7491 AJ, Delden     
 • Basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden   
 • Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden   
 • Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden    
 • Basisschool De Toonladder, Bernhardstraat 1, Delden     

Mobiel stembureau

De gemeente Hof van Twente zal tijdens deze verkiezingen voor het eerst gebruik maken van een mobiel stembureau. Dit stembureau zal gedurende de verkiezingsdag diverse plekken in de gemeente aandoen. 

Het mobiele stembureau heeft zitting in een lijndienstbus. Voor deze gelegenheid wordt deze bus omgedoopt tot ‘stembus’.

De bus zal onderstaande locaties aandoen:

 • van 06.00 tot 09.30 uur bij het station te Goor, Stationslaan 3
 • van 11.00 tot 13.00 uur bij het Lammershoes te Diepenheim (Markvelde), Oude Deldensestraat 1 a
 • van 16.00 tot 19.00 uur bij het station te Delden, Spoorstraat 1.

Verder zal de stembus de stemmen op gaan halen bij de oudste en de jongste stemmer in de gemeente.

Het staat iedereen met stempassen uit de gemeente Hof van Twente vrij om bij de stembus te gaan stemmen.

 

 

Eenvoudige uitleg over verkiezingen

Informatie voor politieke partijen

De gemeente Hof van Twente biedt politieke partijen de gelegenheid om rond de verkiezingen  hun verkiezingsposters op een zogenaamde Trotter te laten plaatsen. Er kan niet meer geplakt worden. Voor informatie over het aanleveren van uw poster klikt u hier.

Een voorbeeld van een Trotter ziet u hieronder.

Trotter

verkiezingen gebarentaal

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/verkiezingen-en-referendum.html