Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.
In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op rijksoverheid.nl.

Neem uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Wie mogen stemmen

U mag stemmen voor deze verkiezing onder de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • U moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • U volgens de  basisregistratie personen op de dag van de kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente woont.

Stempas

Kiesgerechtigden krijgen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Stempas kwijt geraakt of niet ontvangen

Bent u uw stempas kwijt geraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

Kiezerspas/u wilt in een andere gemeente stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om in Hof van Twente te stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde ergens anders in Nederland zijn stem uitbrengen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier inleveren. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht .

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.

Onderhandse volmacht

Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide onderteken. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Voor een schriftelijke volmacht kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd met een volmachtformulier. U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Belangrijke data

 • 9 april 2019: dag van kandidaatstelling
 • Uiterlijk 9 mei 2019: verspreiding van de stempassen
 • 10 mei 2019: huis-aan-huis verspreiding kandidatenlijsten
 • 20 mei 2019: laatste dag schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen
 • 20 mei 2019: laatste dag schriftelijke verzoek vervangende stempas
 • 22 mei 2019, 12:00 uur: uiterste tijdstip mondeling verzoek vervangende stempas
 • 23 mei 2019: dag van de stemming

Stembureaus

U kunt in de gemeente Hof van Twente in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen.
Tijdens deze verkiezing kunt u op 18 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor    
 • Zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor     
 • Basisschool De Whee, locatie de Wiekslag, Kievitstraat 67, Goor   
 • Villa 70 / ’t Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor     
 • Kantine Sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor   
 • Woonzorgcentrum Marsmansland, Marsmansland 1, Diepenheim  
 • Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo    
 • Buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, Markelo    
 • Basisschool Elserike, Herikerweg 36, Markelo     
 • Basisschool Brookschole, Larenseweg 44, Markelo      
 • Woonzorgvoorziening Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo  
 • Gemeenschapscentrum De Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo 
 • Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt Delden   
 • Gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4a, Ambt Delden  
 • Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde  
 • Basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden   
 • Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden   
 • Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden    

Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07:30 tot ’s avonds 21.00 uur. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/verkiezingen-europees-parlement/