Verkiezingen provinciaal en waterschappen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn in Nederland de verkiezingen voor de Provinciale staten van Overijssel. Ook zijn die dag verkiezingen voor de Waterschappen. Gemeente Hof van Twente valt onder twee waterschappen, namelijk Vechtstromen en Rijn & IJssel. Afhankelijk van waar u woont kunt u stemmen voor één van beide.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op www.rijksoverheid.nl .

Neem uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten

Wie mogen stemmen

U mag stemmen voor de Provinciale-Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • U bent volgens de  basisregistratie personen op de dag van de kandidaatstelling in de provincie Overijssel woonachtig.

U mag stemmen voor het algemeen bestuur van de waterschappen onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU)
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • U bent volgens de  basisregistratie personen op de dag van de kandidaatstelling in het betreffende waterschap woonachtig.

Stempas

Kiesgerechtigden krijgen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvang u één of twee stempassen (zie ’ wie mogen stemmen’).

Stempas kwijt geraakt of niet ontvangen

Bent u uw stempas kwijt geraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal (J8) of u kunt het formulier downloaden (J8 Provincie en Waterschap), invullen en inleveren bij de gemeente.

Kiezerspas / U wilt in een andere gemeente stemmen

Bent u niet in de gelegenheid om in Hof van Twente te stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde ergens anders in Nederland zijn stem uitbrengen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier inleveren. Dit kan digitaal (K6) of u kunt het formulier downloaden (K6 ProvincieWaterschap VechtstromenWaterschap Rijn en IJssel), invullen en inleveren bij de gemeente.

Voor de verkiezingen voor de provinciale staten mag u stemmen in een andere gemeente binnen dezelfde provincie. Voor de waterschapsverkiezingen mag u stemmen in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap.

Zie hier het overzicht van de overige gemeenten in het waterschap Vechtstromen 
Zie hier het overzicht van de overige gemeenten in het waterschap Rijn & IJssel.

Stemmen bij volmacht / Iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op 2 manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht.

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.

Onderhandse volmacht

Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide onderteken. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Voor een schriftelijke volmacht kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u als kiezer bent geregistreerd met een volmachtformulier. U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit kan digitaal (L8 Provincie en Waterschap) of u kunt het formulier downloaden (L8 Provincie  L8 Waterschappen), invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. 

Belangrijke data

 • 4 februari 2019: dag van kandidaatstelling
 • Uiterlijk 6 maart 2019: verspreiding van de stempassen
 • Uiterlijk 18 maart 2019: huis-aan-huis verspreiding kandidatenlijsten
 • 15 maart 2019: laatste dag schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen
 • 15 maart 2019: laatste dag schriftelijke verzoek vervangende stempas
 • 19 maart 2019, 12:00 uur: uiterste tijdstip mondeling verzoek vervangende stempas
 • 20 maart 2019: dag van de stemming.

Stembureaus

Gewoonlijk kunt u in de gemeente Hof van Twente een keuze maken om in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente te stemmen. Echter bij deze verkiezingen is uw keuze beperkt.

 • voor de waterschapsverkiezing Rijn en IJssel kunt u alleen stemmen op stembureau 1, 11, 12, 13, 15, 16
 • voor de waterschapsverkiezing Vechtstromen kunt u op alle stembureaus stemmen.


Voor de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten kunt u wel in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen.


U kunt op 27 verschillende locaties binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

 1. Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor                                                       
 2. Zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor                                                                     
 3. Basisschool De Whee, locatie de Wiekslag, Kievitstraat 67, Goor                                           
 4. SG De Waerdenborch, Gruttostraat 1, Goor                                                                    
 5. Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, 7471 CH, Goor                                             
 6. Villa 70 / ’t Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor                                                                      
 7. Kantine Sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor                                      
 8. Woonzorgcentrum Herfstzon, Javastraat 2, Goor                                                         
 9. Woonzorgcentrum Marsmansland, Marsmansland 1, Diepenheim                       
 10. Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim                                            
 11. Het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo                        
 12. Gebouw ’n Veernhof, Prinses Irenestraat 9, Markelo                                                 
 13. Buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, Markelo                                                
 14. Basisschool Elserike, Herikerweg 36, Markelo                                                                 
 15. Basisschool Brookschole, Larenseweg 44, Markelo                                                                      
 16. Woonzorgvoorziening Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo                      
 17. Gemeenschapscentrum De Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo          
 18. Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt Delden                                          
 19. Gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4a, Ambt Delden                     
 20. Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde                      
 21.  Basisschool Petrusschool, Bekkampstraat 49, Hengevelde                                                       
 22. Gemeenschapscentrum De Hoff, Secr. Engelbertinkstr. 18, Ambt Delden         
 23. Parochiehuis, Langestraat 74, 7491 AJ, Delden                                                                
 24. Basisschool De Ranninksschool, Bernhardstraat 25, Delden                                     
 25. Basisschool Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 9, Delden                                          
 26. Woonzorcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Delden                                                 
 27. Basisschool De Toonladder, Bernhardstraat 1, Delden                                 

Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07:30 tot ’s avonds 21.00 uur. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/verkiezingen-provinciaal-en-waterschappen-2019/