Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. 

Provinciale Staten van Overijssel  

Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. Elke 4 jaar kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. 

Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen 

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen zoals waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. En we hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Elke vier jaar zijn er in Nederland gelijktijdig (gecombineerde) verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschapsbesturen. Via de postcodezoeker kunt u controleren in welk waterschapsgebied u woont. 

Kiesgerechtigden krijgen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Vergeet uw stempas(sen) en identiteitsbewijs niet. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

  Om te mogen stemmen voor provinciale staten van Overijssel moet u: 

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;   
  • 18 jaar of ouder zijn;   
  • op 30 januari 2023 wonen in de provincie Overijssel;   
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.  
  • Om te mogen stemmen voor het algemeen bestuur van het waterschap: 
  • beschikt u over de Nederlandse nationaliteit óf  
  • als u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, bent u EU-burger óf verblijft u rechtmatig in Nederland op grond van de vreemdelingenwet;  
  • bent u 18 jaar of ouder;   
  • woont u op 30 januari 2023 in het waterschapsgebied van waterschap Rijn en IJssel of Waterschap Vechtstromen;   
  • bent u niet uitgesloten van het kiesrecht.  

  Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

  Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op twee manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht. 

  De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd in Hof van Twente. 

  Onderhandse volmacht 

  Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide ondertekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien van de volmachtgever. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

  Schriftelijke volmacht 

  Voor een schriftelijke volmacht kunt u een aanvraag indienen met een volmachtformulier. Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand anders die in Overijssel en/of in hetzelfde waterschapsgebied woont machtigen. U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. 

  Via de postcodezoeker kunt u controleren in welk waterschapsgebied uw gemachtigde woont. 

  Als u in een andere gemeente in Overijssel (voor Provinciale Staten) of het gebied van Rijn en IJssel danwel Vechtstromen (voor Waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u uw stempas laten omzetten naar een kiezerspas.

  Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde ergens anders in Overijssel of het waterschapsgebied waarin hij woont zijn stem uitbrengen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier inleveren. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. Een mondeling verzoek voor een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12:00 uur worden ingediend. 

  Zodra de kandidatenlijsten zijn vastgesteld zijn, kunt u ze hier vinden.

  Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen. 

  *PS = Provinciale Staten 

  *WVS = Waterschap Vechtstromen 

  *WRY = Waterschap Rijn en IJssel

  Goor

  StembureauStemmen voor:
  Gemeentehuis Hof van Twente 1, De Höfte 7, GoorPS / WVS
  Bibliotheek Goor, De Höfte 9, GoorPS / WVS
  Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, GoorPS / WVS
  Kantine Goorse Mixed Hockey Club, Rubensstraat 2, GoorPS / WVS
  Wijkvoorziening 't Doesgoor, Pluvierstraat 1, GoorPS / WVS
  Villa 70, 't Gijminkhuis, Lindelaan 70, GoorPS / WVS
  Kantine sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, GoorPS / WVS
  Op Stoom, D.J. Bunschotenstraat 14, GoorPS / WVS
  Mobiel stembureau: Verzorgingshuis De Stoevelaar te Goor van - tot - uurPS / WVS

  Markelo

  De Kaasfabriek (fotostudio), Grotestraat 2, MarkeloPS / WVS / WRY
  Sporthal de Haverkamp 1, Stationsstraat 30, MarkeloPS / WVS / WRY
  Sporthal de Haverkamp 2, Stationsstraat 30, MarkeloPS / WVS / WRY
  Het Gebouwtje, buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40a, MarkeloPS / WVS / WRY
  Mobiel stembureau: Verzorginshuis Anholtskamp te Markelo van - tot - uurPS / WVS / WRY

  Delden en Ambt Delden

  Het Noaberhoes, Langestraat 155, DeldenPS / WVS
  Stadscentrum Het Parochiehuis, Langestraat 79, DeldenPS / WVS
  Café de Boemel, De Reigerstraat 1a, DeldenPS / WVS
  Sporthal de Mors, De Mors 3, DeldenPS / WVS
  Sportzaal Raesfelt, Schoppenstede 17, DeldenPS / WVS
  Schietvereniging Delden, De Peppelaar 33, DeldenPS / WVS
  Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3a, Ambt DeldenPS / WVS
  Mobiel stembureau: Verzorgingstehuis St. Elisabeth te Delden van - tot - uur.PS / WVS

  Bentelo

  Cafe Spoolder, O.L. Vrouwestraat 2, BenteloPS / WVS
  Gemeenschapscentrum de Pol, Buijvoetsplein 76, BenteloPS / WVS

  Hengevelde

  Gemeenschapscentrum De Marke 1 (kantine), Bretelerstraat 16, HengeveldePS / WVS
  Gemeenschapscentrum De Marke 2 (gemeenschapsruimte), Bretelerstraat 16, HengeveldePS / WVS

  Diepenheim

  Cultureel centrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, DiepenheimPS / WVS

  Zodra er openbare kennisgevingen zijn, kunt u deze hier vinden. 

  Verspreid over de gemeente zijn zogenaamde Trotters geplaatst. Deze Trotters worden voorzien de campagneposter door het bedrijf dat deze borden exploiteert. Deelnemende partijen worden hiervoor door het bedrijf imagebuilding benaderd.