Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart waren de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen.

Provinciale Staten van Overijssel  

Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. Elke 4 jaar kiezen Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. 

Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen 

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen zoals waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. En we hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Elke vier jaar zijn er in Nederland gelijktijdig (gecombineerde) verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschapsbesturen. Via de postcodezoeker kunt u controleren in welk waterschapsgebied u woont. 

  Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op deze pagina vindt u het opkomstpercentage en de uitslag van deze verkiezing in gemeente Hof van Twente.

  Opkomstpercentage

  Het opkomstpercentage in Hof van Twente was 70,7%.

  Uitslag

  Hieronder vindt u de processen-verbaal (N 10-1) per stembureau, het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau (Na 31-1), het verslag controleprotocol GSB en de digitale bestanden (OSV).

  De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1):

  Woensdag 15 maart 2023:

  Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1):

  Verslag controleprotocol GSB:

  Digitale bestanden

  Voorlopige uitslag per gemeentedeel

  Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor het Waterschap Rijn en IJssel. Op deze pagina vindt u het opkomstpercentage en de uitslag van deze verkiezing in gemeente Hof van Twente.

  Opkomstpercentage

  Het opkomstpercentage in Hof van Twente was 72,56%.

  Uitslag

  Hieronder vindt u de processen-verbaal (N 10-1) per stembureau, het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau (Na 31-1), het verslag controleprotocol GSB en de digitale bestanden (OSV).

  De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1):

  Woensdag 15 maart 2023:

  Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1):

  Verslag controleprotocol GSB:

  Digitale bestanden

  Voorlopige uitslag per gemeentedeel

  Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor het Waterschap Vechtstromen. Op deze pagina vindt u het opkomstpercentage en de uitslag van deze verkiezing in gemeente Hof van Twente.

  Opkomstpercentage

  Het opkomstpercentage in Hof van Twente was 67,47%.

  Uitslag

  Hieronder vindt u de processen-verbaal (N 10-1) per stembureau, het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau (Na 31-1), het verslag controleprotocol GSB en de digitale bestanden (OSV).

  De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1):

  Woensdag 15 maart 2023:

  Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1):

  'Het proces-verbaal nieuwe zitting van het gemeentelijke stembureau (model P 2a)

  Verslag controleprotocol GSB:

  Digitale bestanden

  Voorlopige uitslag per gemeentedeel

  U heeft gestemd voor Provinciale Staten van Overijssel, Waterschap Vechtstromen of Waterschap Rijn en IJssel. Denkt u dat er een fout is gemaakt? Met het tellen van de stemmen op een van de stembureaus? Of met het overnemen van de stemmen in de uitslag? Of heeft u een klacht over het stembureau waar u heeft gestemd? Meld dit dan bij het Centraal Stembureau voor de betreffende verkiezing. 

  test