Ambtelijke organisatie

De gemeente Hof van Twente is een jonge, groene en dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners gelegen in het groene hart van Twente. Ze bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Bij de gemeente werken ongeveer 260 medewerkers.

De organisatie van de gemeente Hof van Twente is volop in beweging. We willen een slagvaardige gemeente met ambitie zijn. Daarbij streven we er naar zo goed mogelijk te voldoen aan de veranderende wensen van onze klanten en omgeving en daar pro-actief op in te spelen.

Onze managementvisie heeft als uitgangspunt dat medewerkers zoveel mogelijk zelfstandig hun werkzaamheden verrichten en dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Dit betekent o.a. dat afdelingsmanagers voorwaarden scheppen en sturen op hoofdlijnen. De afdelingsmanagers worden aangestuurd door de gemeentesecretaris. Deze structuur leidt tot een organisatie met de gewenste slagvaardigheid en korte lijnen.