Asbest van het dak verwijderen

Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben. Wij stimuleren maatregelen om deze daken te verwijderen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan asbest moet worden vermeden.

Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor er mogelijk asbestvezels vrijkomen. Verwijdering (sanering) van asbest is daarom op enig moment noodzakelijk. Daken moeten veilig worden gesaneerd. Hiervoor gelden regels. Als eigenaar van een woning met een asbestdak bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig verwijderen van het asbest. Er zijn grofweg twee soorten asbesthoudende dakbedekking:

  1. Asbesthoudende golfplaten (linkerfoto)
  2. Asbesthoudende dakleien (rechterfoto)

Asbestdakenverbod?

Het verbod op asbestdaken zou ingaan op 31 december 2024. Mensen met asbestdaken moesten zelf zorgen dat het dak voor die datum was vervangen of opgeruimd. De kosten hiervan zouden voor eigen rekening komen. De Eerste Kamer vroeg zich af of dat haalbaar was. Daarop heeft de staatssecretaris voorgesteld de datum op te schuiven tot 31 december 2028. Dat voorstel heeft de Eerste Kamer op 4 juni 2019 verworpen. Dit houdt in dat er op dit moment geen verbod is op asbestdaken. 

Subsidie sanering asbestdaken

Er is een subsidie beschikbaar voor de sanering van asbestdaken. Kijk voor meer informatie op de pagina: 'Subsidie sanering asbestdaken'

Mag ik zelf het asbest verwijderen of moet ik het laten doen?

Of u asbesthoudend materiaal zelf mag verwijderen of dit moet laten doen is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Een particulier mag tot maximaal 35m2 geschroefde, asbesthoudende, hechtgebonden dakplaten zelf verwijderen. Dit mag éénmalig gebeuren per kadastraal perceel. Als dakplaten op een andere manier zijn bevestigd (bijvoorbeeld gespijkerd of (deels) in cement gestort) dan mag u de dakplaten niet zelf verwijderen en moet dit door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.

Betreft het dakoppervlak meer dan 35m2 of is het dak bedekt met dakleien; dan mag u dit eveneens niet zelf verwijderen en moet dit door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Onderstaand wordt uitgelegd hoe u in beide gevallen het beste kunt handelen.

Ik mag zelf het asbest verwijderen, maar hoe?

Indien u een asbestdak van maximaal 35 m2 zelf wilt gaan verwijderen dan zult u hiervoor een aantal zaken moeten regelen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verwijdering van de dakplaten dient een melding in te dienen in het Omgevingsloket. Hierin maakt u het voornemen tot het verwijderen van de dakplaten kenbaar bij de gemeente Hof van Twente.

Met deze melding kunt u tevens het asbest gratis (tot 0,5 m3) storten bij het milieupark bij Bruins & Kwast aan de Mossendamsdwarsweg in Goor. 

Op de website van Milieucentraal vindt u een uitgebreide beschrijving en een handig filmpje over hoe u veilig kunt werken en welke zaken u in de voorbereiding niet moet vergeten.

Gratis beschermingsmiddelen om zelf asbest te verwijderen

Indien u voornemen (melding) voor het verwijderen kenbaar is gemaakt en akkoord is bevonden, kunt u bij de receptie van het gemeentehuis een pakket ophalen. Dit pakket bevat onder meer een overall, handschoenen, een gezichtsmasker, lijm om veilig te kunnen werken. Dit pakket is geschikt voor twee personen. Bij dit pakket ontvangt u tevens een grote zak om de verwijderde asbestplaten in te kunnen afvoeren. U hoeft voor het ophalen van dit pakket geen afspraak te maken. Wel dient u de melding mee te nemen.

Ik kan of mag het asbest niet zelf verwijderen en moet dit laten doen

Indien u het asbest niet zelf kunt of mag verwijderen dan zult u dit moeten laten doen door gecertificeerd bedrijf. Onderstaand is puntsgewijs weergegeven wat u moet doen om dit goed te laten verlopen.

1. Asbestinventarisatie

Voorafgaand aan de verwijdering zal er een asbestinventarisatierapport opgesteld moeten worden. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatie-bureau. Bij de asbestinventarisatie wordt het asbest niet verwijderd, een inspecteur komt inventarisaren waar het asbest aanwezig is en onder welke condities dit veilig verwijderd kan worden. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf vindt u op de website van Ascert

2. Sloopmelding in Omgevingsloket

Nadat u het inventarisatierapport heeft ontvangen dient er een sloopmelding te worden gedaan in het Omgevingsloket. Dit kunt u zelf doen, maar normaliter doet de partij die het asbest daadwerkelijk verwijderd dit voor u. Nadat u bericht heeft gehad dat de sloopmelding is geaccepteerd kan de asbestsanering starten (houd rekening met wettelijke termijnen).

3. Gecertificeerde asbestsaneerder

Een gecertificeerde asbestsaneerder mag alleen de asbesthoudende dakbedekking verwijderen als er een asbestinventarisatierapport en een geaccepteerde sloopmelding is. De professionele saneerders werken met gecertificeerde medewerkers die gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werk. U moet dan denken aan stofdichte overalls, adembeschermingsmiddelen en een mogelijkheid om te kunnen decontamineren na een shift (douchen, schone kleding enz.). Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf vindt u op de website van Ascert

Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest die hierboven niet zijn beantwoord, neem dan contact op met de gemeente Hof van Twente.

Meer informatie

Wellicht kunt u in de onderstaande links nog extra informatie of handige tips vinden.