Asbestdaken

Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben. Wij stimuleren maatregelen om deze daken te verwijderen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan asbest moet worden vermeden.

Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind, waardoor er mogelijk asbestvezels vrijkomen. Verwijdering (sanering) van asbest is daarom op enig moment noodzakelijk. Daken moeten veilig worden gesaneerd. Hiervoor gelden regels. Als eigenaar van een woning met een asbestdak bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig verwijderen van het asbest. Er zijn grofweg twee soorten asbesthoudende dakbedekking:

  1. Asbesthoudende golfplaten (linkerfoto)
  2. Asbesthoudende dakleien (rechterfoto)

Is er een asbestdakenverbod?

Op dit moment is er geen verbod op asbestdaken.

Het voorheen aangekondigde verbod op asbestdaken van 31 december 2024 gaat niet door. Mensen met asbestdaken moesten volgens dit verbod zelf zorgen dat het dak voor die datum was vervangen of opgeruimd. De kosten hiervan zouden voor eigen rekening komen. De Eerste Kamer vroeg zich af of dit wel haalbaar was. Daarop heeft de staatssecretaris voorgesteld de datum op te schuiven tot 31 december 2028. Dat voorstel heeft de Eerste Kamer op 4 juni 2019 verworpen.

Mag ik zelf het asbest verwijderen of moet ik het laten doen?

Een particulier mag tot maximaal 35 m2 geschroefde, asbesthoudende, hechtgebonden dakplaten zelf verwijderen. Dit mag éénmalig gebeuren per kadastraal perceel. 

Als dakplaten op een andere manier zijn bevestigd (bijvoorbeeld gespijkerd of (deels) in cement gestort), dan mag u de dakplaten niet zelf verwijderen en moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten doen.

Betreft het dakoppervlak meer dan 35 m2 of is het dak bedekt met dakleien? Ook dan mag u dit niet zelf verwijderen en moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Hieronder wordt uitgelegd hoe u in beide gevallen het beste kunt handelen.

Ik mag zelf het asbest verwijderen, maar hoe?

Als u een asbestdak van maximaal 35 m2 zelf wilt gaan verwijderen, dan zult u hiervoor een aantal zaken moeten regelen. Voordat u begint met verwijdering van de dakplaten, dient u eerst een melding in te dienen via het Omgevingsloket. Met deze melding laat u de gemeente Hof van Twente weten dat u van plan bent om een asbestdak te verwijderen. Zodra u de goedkeuring per brief heeft ontvangen, kunt u beginnen met het verwijderen van het asbestdak.  

Met deze brief/melding kunt u tevens het asbest gratis (tot 0,5 m3) storten bij het Milieupark bij Bruins & Kwast. Neem uw milieupas mee.

Op de website van Milieucentraal vindt u een handig filmpje over hoe u veilig kunt werken en welke zaken u in de voorbereiding niet moet vergeten.

Gratis beschermingsmiddelen om zelf asbest te verwijderen

Als uw melding voor het verwijderen van het asbestdak is goedgekeurd, kunt u bij de receptie van het gemeentehuis een “Doe het zelf asbest verwijderpakket” ophalen. Het pakket is geschikt voor 2 personen en bevat onder meer twee wegwerpoveralls, handschoenen, gezichtsmaskers, lijm, afplaktape en verpakkingsmateriaal om veilig te kunnen werken. Daarnaast zit er een grote platenzak bij om de verwijderde asbestplaten in te kunnen afvoeren naar het milieupark bij Bruins & Kwast. 

U hoeft voor het ophalen van dit pakket geen afspraak te maken. Wel dient u de akkoord brief mee te nemen.

Ik kan of mag het asbest niet zelf verwijderen en moet dit laten doen

Indien u het asbest niet zelf kunt of mag verwijderen, dan laat u dit verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hieronder staan de stappen beschreven om het verwijderen van het asbestdak goed te laten verlopen. 

1. Asbestinventarisatie

Voorafgaand aan de verwijdering moet er een asbestinventarisatierapport worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatie-bureau. Bij de asbestinventarisatie wordt het asbest niet verwijderd: een inspecteur komt langs om te kijken waar het asbest aanwezig is en onder welke condities dit veilig verwijderd kan worden. Gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven vindt u op de website van Ascert.  

2. Sloopmelding in Omgevingsloket

Nadat u het inventarisatierapport heeft ontvangen, maakt u een sloopmelding in het Omgevingsloket. Dit kunt u zelf doen, maar vaak doet het ingeschakelde bedrijf dit voor u. Nadat u bericht heeft gehad dat de sloopmelding is geaccepteerd kan de asbestsanering starten (houd rekening met wettelijke termijnen).

3. Gecertificeerde asbestsaneerder

Een gecertificeerde asbestsaneerder mag alleen de asbesthoudende dakbedekking verwijderen als er een asbestinventarisatierapport en een geaccepteerde sloopmelding is. De professionele saneerders werken met gecertificeerde medewerkers die gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werk. U moet dan denken aan stofdichte overalls, adembeschermingsmiddelen en een ruimte om te kunnen ontsmetten, douchen, schone kleding aantrekken enz.). Ook een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf vindt u op de website van Ascert

Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest die hierboven niet zijn beantwoord? Neem dan contact op met de gemeente Hof van Twente.

Subsidie sanering asbestdaken

De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Ondanks dat er geen wettelijk verbod is afgekondigd, blijft asbest gevaarlijk. Daarom blijven wij subsidie aanbieden voor de verwijdering van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Kijk voor meer informatie op de pagina  'Subsidie sanering asbestdaken'

Deze subsidie mag gecombineerd worden met eventuele andere regelingen waaronder de subsidieregeling van provincie Overijssel:

Meer informatie

Bekijk onderstaande links voor meer informatie of handige tips: