Open monumentendag

De jaarlijkse Open Monumentendagen zijn ook in onze gemeente een beproefd middel om monumenten, in het tweede weekend van september, onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Tijdens de Open Monumentendagen worden in Nederland (en veel andere Europese landen) monumenten gratis voor het publiek opengesteld. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het doel is om de publieke belangstelling voor monumenten te vergroten en draagvlak voor monumentenzorg te creëren.

De organisatie van de Open Monumentendagen kent in de gemeente Hof van Twente een centrale opzet. Er is één gemeentelijk organisatiecomité bestaande uit een afvaardiging van de gemeente, de basisscholen, Hof van Twente Toerisme en meerdere vrijwilligers. Vanuit dit comité wordt de inzet van vrijwilligers geregeld, de pers geïnformeerd en contact onderhouden met de landelijke stichting. Verder beslist het comité in overleg met de monumenteneigenaren of beheerders welke monumenten zullen worden opengesteld en welke activiteiten in en rond de monumenten zullen worden georganiseerd. Het comité kan rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente en vanuit de landelijke stichting die zorgt voor publiciteit, promomateriaal etc. De gemeente Hof van Twente heeft een lange traditie op het gebied van educatieve programma’s voor haar scholen in combinatie met de Open Monumentendagen.

Het Comité Open Monumentendagen Hof van Twente 

Het Comite Open Monumentendag Hof van Twente bestaat uit de heer M.W. van het Bolscher (voorzitter en afgevaardigde van de Erfgoedcommissie), mevrouw G. Bos, mevrouw  G. Oosterkamp,  mevrouw L. Wolberink (Hof van Twente Toerisme), mevrouw J. Smale, de heer H. Douwes, de heer W. Blekkenhorst, de, de heer W. Fleerkate, de heer R. Steentjes en de heer M. de Ruiter (gemeente Hof van Twente). 

Partners

Geschiedenis Open Monumentendag

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam. Meer info op www.openmonumentendag.nl.

Nadere informatie?

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met de heer M. de Ruiter van de gemeente Hof van Twente via 0547 – 85 85 85 of m.deruiter@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/erfgoed/open-monumentendag.html