Vergunningvrij bouwen bij mantelzorg

Soms heeft een naaste voor een langere periode veel extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als een partner ernstig ziek is, een kind gehandicapt is of een ouder niet goed zelfstandig meer kan wonen. Is er extra ruimte nodig om de zorg goed te kunnen verlenen dan is het wellicht mogelijk om vergunningvrij te (ver)bouwen. Hier leest u wanneer u hiervoor in aanmerking komt en wat de mogelijkheden zijn. 

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die u als gezinslid, familie of vriend aan iemand geeft om zelfredzaam te blijven of te kunnen deelnemen aan de samenleving.
De ondersteuning bij mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg die huisgenoten aan elkaar geven. 

Wet- en regelgeving?

Sinds 1 november 2014 is de regelgeving rondom het plaatsen van mantelzorgwoningen eenvoudiger geworden. In een aantal gevallen is er geen omgevingsvergunning meer nodig. 
Dit geldt met name als u een bijgebouw (berging, schuur of garage) bij uw woning wilt gaan inrichten als tijdelijke woning voor mantelzorg of een mantelzorgunit wilt plaatsen in het achtererfgebied. 

Om hier gebruik van te kunnen maken moet er dus sprake zijn van mantelzorg waarbij er sprake is van het verlenen van intensieve zorg en/of ondersteuning. De noodzaak moet aangetoond worden met een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige. Als uw eigen huisarts geen verklaring afgeeft kan deze wel helpen met het zoeken naar een onafhankelijke (huis)arts of een onderzoekbureau. Er kunnen mogelijk kosten voor een verklaring in rekening worden gebracht. Deze zijn voor uw eigen rekening.

Voor uitgebreidere informatie over de eisen voor vergunningvrij bouwen kunt u terecht op de landelijke website omgevingsloket.nl. U kunt ook contact opnemen met medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en handhaving als u meer informatie wenst. Dit raden wij u aan.

Mantelzorg stopt

Op een bepaald moment kan het bieden van mantelzorg voorbij zijn. Op dat moment vervalt ook het ‘recht’ om het bijbehorend bouwwerk voor huisvesting te blijven gebruiken. Omdat de mantelzorgwoning wel vergunningvrij gebouwd mocht worden, hoeft deze niet afgebroken te worden. Alleen het gebruik (de bewoning) van de voorziening moet worden beëindigd. Medewerkers van ons team Vergunningen, Toezicht en Handhaving zullen hierop toezien. 

Let op!

Het hebben van een mantelzorgwoning kan per situatie mogelijk gevolgen hebben voor uitkeringen, (huur)toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning zoals huishoudelijke hulp en of begeleiding, maar ook op woningaanpassingen. Verder heeft een mantelzorgwoning gevolgen voor de gemeentelijke belastingen en moet er een huisnummer worden toegekend.