Markelo Noord

In Markelo is op dit moment een groot tekort aan woningen. Zowel starters als gezinnen en ouderen hebben moeite om in hun eigen woonplaats een woning te vinden. Om tegemoet te komen aan deze behoefte heeft de gemeente Hof van Twente, in samenwerking met RG Investment, een woningbouwplan in voorbereiding met zo’n 100 woningen. De werknaam voor dit plan is: ‘Markelo-Noord’. Volgens dit plan wordt een deel van de woningen gebouwd op het terrein tussen de Wozoco en het zandpad Holterweg-Noordachterschweg.  Een ander deel van de woningen komt op het terrein ten noorden van De Wanne en Oldenhof.

Informatiebijeenkomsten

In februari jongstleden hebben wij de eerste ontwerp-schetsen voor Markelo-Noord aan u voorgelegd. Tijdens informatiemomenten op 31 januari, 4 en 7 februari waren er digitale bijeenkomsten waar u uw opmerkingen kwijt kon. We vertelden tijdens de bijeenkomsten in het begin van dit jaar meer over de woningen en de inrichting van dit nieuwe stukje Markelo. Daarnaast hielden we ook nog een bijeenkomst die ging over het verkeer van en naar dit nieuwe stuk van Markelo.

Het nieuwste ontwerp (juli 2022)

Met uw suggesties en ideeën zijn we aan de slag gegaan. We hebben gekeken welke aanpassingen mogelijk waren en hebben die vervolgens in het plan doorgevoerd. Het nieuwste ontwerp voor de wijk Markelo-Noord vindt u hier:

De eerste versie van het plan (januari 2022) treft u hier: 

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatieavonden.

Wilt u meer informatie over het plan Markelo-Noord? Klik dan hier.