Inloopbijeenkomst

De volgende stap voor het woningbouwplan Markelo-Noord is gezet. Op deze pagina informeren wij u graag hoe wij uw reacties op de eerste ontwerp-schetsen hebben verwerkt.

In februari jongstleden hebben wij de eerste ontwerp-schetsen voor Markelo-Noord aan u voorgelegd. Tijdens informatiemomenten op 31 januari, 4 en 7 februari waren er digitale bijeenkomsten waar u uw opmerkingen kwijt kon. We vertelden tijdens de bijeenkomsten in het begin van dit jaar meer over de woningen en de inrichting van dit nieuwe stukje Markelo. Daarnaast hielden we ook nog een bijeenkomst die ging over het verkeer van en naar dit nieuwe stuk van Markelo.

Ideeën en suggesties bewoners

Tijdens deze bijeenkomsten vroegen we u naar ideeën en suggesties waar we rekening mee moeten houden bij de verdere ontwikkeling. Er kwamen daarbij ideeën en suggesties naar voren die te maken hebben met:

  • de verschillende soorten woningen die er komen
  • de plaatsing van die woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing
  • aandacht voor meer groen in de straten.
  • de bijeenkomst over verkeer leverde veel suggesties en ideeën op voor de invulling van de ontsluitingsweg.

Verwerkt in de nieuwe versie van het plan voor Markelo-Noord

Met uw suggesties en ideeën zijn we aan de slag gegaan. We hebben gekeken welke aanpassingen mogelijk waren en hebben die vervolgens in het plan doorgevoerd. Het nieuwste ontwerp voor de wijk Markelo-Noord vindt u hier:

Inloopbijeenkomst

Op deze aangepaste versie van het plan willen wij u graag een toelichting geven. Hiervoor organiseren we een inloopbijeenkomst op 6 juli in cultureel centrum Het Beaufort. Inloop voor deze avond is vrij. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. U bent van harte welkom op:

  • 6 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur
  • Cultureel centrum Het Beaufort
  • Burgemeester de Beaufortplein 1
  • 7475 AG Markelo

Het vervolg

Wanneer op 6 juli blijkt dat er nog onvolkomenheden in dit nieuwe plan zitten, passen we het plan daar nog op aan. Het aangepaste plan wordt de basis voor de bestemmingsplanprocedure.  De bestemmingsplanprocedure zal dit najaar worden opgestart en duurt ca. 6 maanden.