Omgevingswet

Als u iets wilt bouwen of veranderen in de leefomgeving, dan zijn daar veel verschillende regels voor. De Omgevingswet zorgt dat al die regels samenkomen in één duidelijke wet. Dat maakt de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving makkelijker en biedt meer ruimte voor nieuwe ideeën. De Omgevingswet treedt in werking per 1 juli 2022. Ook de gemeente Hof van Twente is zich hierop aan het voorbereiden

Wat betekent dat straks voor mij?

De Omgevingswet gaat over diverse onderwerpen die we in onze leefomgeving tegenkomen, zoals bouwen, natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Nu zijn daarvoor verschillende regels. De Omgevingswet combineert die regels in één wet.

Volgens de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente straks 8 weken voor de beoordeling van uw aanvraag. Dit vraagt in sommige gevallen wel wat meer werk ‘aan de voorkant’ bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Maar daarna duurt het minder lang voordat u uw vergunning krijgt!

Omgevingsplan en Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. De Omgevingsvisie is een toekomstgerichte visie voor een bepaald gebied. In die visie staat hoe het gebied er op lange termijn uit zou moeten zien en waarvoor het gebied gebruikt kan worden. In het Omgevingsplan staan alle regels die de gemeente stelt over een bepaald gebied. Dat plan vervangt de verschillende bestemmingsplannen zoals die er nu zijn en de bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

De datum waarop dit klaar moet zijn, is voorlopig 1 januari 2024 voor de visie en 1 januari 2029 voor het omgevingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet?