Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Half oktober 2018 is Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) officieel van start gegaan.

Projectbureau BAS werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten: Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

De taak van het Projectbureau is om de provincie en de bovenstaande gemeenten te ondersteunen om de asbestpulp in de bodem op te ruimen. Het project wordt gefinancierd door de Rijksoverheid met een bedrag van 38 miljoen voor de komende vier tot vijf jaar. De geldstromen lopen via de provincie Overijssel.

Doel van het project is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee zo schoon en veilig mogelijk. Omdat een grote hoeveelheid asbest opgeruimd moet worden en de 38 miljoen daarvoor niet voldoende is, wordt in het project voorrang gegeven aan locaties waar door het gebruik risico op het vrijkomen van asbestvezels ontstaat. Denk hierbij aan speeltuinen, crossbanen, maneges, particuliere tuinen e.d.

Het projectbureau richt zich in principe op bodemsanering, maar wanneer een koppeling kan worden gemaakt met bijvoorbeeld aanleg van riolering, sanering van asbestdaken en/of verduurzaming, wordt dit zoveel mogelijk in het project meegenomen (let wel: de financiële middelen zijn uitsluitend voor het saneren van de bodem).

Projectbureau BAS is niet uitsluitend een projectbureau voor de asbestsanering, maar wil ook kennispunt zijn en een platform bieden voor overheden, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en particulieren om vragen over asbest te stellen en informatie te delen.

Heeft u vragen over bodemasbestsanering of wilt u een project aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Projectbureau. De contactgegevens van projectbureau BAS vindt u hieronder.

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postbus 54, 7470 AB Goor

Tel.: 0547 – 858585

Web: www.bodemasbestsanering.nl 

Medewerkers Projectbureau Bodem Asbest Sanering

Achterste rij, van links naar rechts: Arno Hiddink, projectleider; Siem Put, projectleider; Priamo Agus,  projectleider; Joost Nijhuis, projectleider

Voorste rij, van links naar rechts: Dinand Grijsen, projectleider; Dini Schreurs, communicatieadviseur; Mariët Lensink-Gruben, projectleider; Francis Heurman, manager projectbureau

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/projectbureau-bas.html