Ruimtelijke plannen raadplegen

Informatie

Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin beschreven staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan, maar ook structuurvisiesbeeldkwaliteitsplannen en co√∂rdinatieregelingen zijn voorbeelden van ruimtelijke plannen.

Raadplegen

Alle plannen die op dit moment in procedure zijn kunt u vinden op de pagina plannen in procedure

Niet alle plannen die in procedure zijn liggen op dit moment ook ter inzage. Reageren is alleen mogelijke ten aanzien van de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij u naar de pagina plannen ter inzage. In de beschrijving van elk afzonderlijk plan kunt u lezen of en op welke wijze u kunt reageren.

Na afronding van de procedure treedt een plan in werking. We spreken dan van een onherroepelijk plan. Een overzicht van alle ruimtelijke plannen in de gemeente Hof van Twente die onherroepelijk zijn vind u op de pagina plannen onherroepelijk.

Digitaal raadplegen

Vanaf 1 januari 2010 zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. In de publicatie van een plan wordt altijd rechtstreeks via een link verwezen naar het desbetreffende plan. 

Wilt u weten hoe u een ruimtelijke plan op internet kunt raadplegen? Dan vindt u hier een handleiding

Meer informatie