Kennisgeving 17 december 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 • Structuurvisie Markelo
 • Structuurvisie TSB-terrein e.o.
 • Gondalaan-Oude Haaksbergerweg
 • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Holtdijk 6
 • Herziening bestemmingsplannen t.b.v. 4 locaties Landgoed Het Weldam
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Borculoseweg 50
 • Buitengebied 1997 Markelo, wijzigingsplan natuurgebied Borkeld
 • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Seineweg 8
 • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Plasdijk 6
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Suetersweg 3
 • Omgeving Centrum, herziening Kerkstraat 89
 • Delden Centrum, partiële herziening voormalig busstation Muldersweg te Delden.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en op deze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling via 0547 - 858585.

17 december 2008
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden