Kennisgeving 17 maart 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Ambt Delden, herziening Weth. Goselinkstraat 18/Goorsestraat 47
  • Buitengebied Ambt Delden, wijzigingsplan Beldsweg 5
  • Buitengebied Ambt Delden, herziening Bentelosestraat 38/Kwartierdorpsweg 4
  • Delden Zuid, herziening Kievitstraat ongenummerd
  • Buitengebied Delden-Goor, herziening De Fute 2-4 te Delden
  • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Plasdijk 20
  • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Goorseweg 50/Boswinkelsweg 14
  • Buitengebied 1997 Markelo, herziening Groningerveldweg 2a (2010)

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

17 maart 2010
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden