Kennisgeving 17 november 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 • Buitengebied Hof van Twente
 • Borre, herziening uitbreiding WoZoCo
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening hoek Janninksweg/Needsestraat
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Langenhorsterweg 2
 • Buitengebied Ambt Delden, wijzigingsplan Proodsweg 3
 • Reparatieregeling Delden-Zuid
 • Buitengebied Delden-Goor, herziening Markeloseweg 79
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Hengevelderweg 9
 • Goor Centrum e.o., herziening Wheeme 23
 • Structuurvisie Goor
 • Buitengebied 1997 Markelo, wijzigingsplan Rijssenseweg ong.
 • De Esch, herziening woon-werkkavel Keppels

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

17 november 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden