Kennisgeving 22 april 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat structuurvisies/bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 

 • Buitengebied Markelo, herziening bedrijventerrein Twentekanaal
 • Diepenheim, herziening sportzaal De Koppel
 • Diepenheim, herziening Wozoco Marsmansland
 • Heeckeren, woonwagenlocatie Heeckerenweg
 • Buitengebied 1997, herziening Haaksbergerweg 19
 • Buitengebied 1997, herziening Enkelaarsweg 7 (nieuw landgoed)
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Slotsdwarsweg 6b Hengevelde
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Rapperdsweg 1
 • Structuurvisie Landelijk gebied Hof van Twente
 • Delden-Noord
 • Lindelaan-Goorseweg, wijzigingsplan bouw woning Loohof te Diepenheim
 • Lindelaan-Goorseweg, herziening Loohof te Diepenheim.

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en op www.hofvantwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, via tel. 0547 - 858585.

22 april 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden