Kennisgeving 23 juni 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 • Bentelo
 • Bentelo, herziening Onze Lieve Vrouwestraat 4
 • Hengevelde
 • Bedrijventerrein ’t Wegdam te Hengevelde
 • Buitengebied Ambt Delden, wijzigingsplan Meijerinkveldkampsweg 10
 • Diepenheim Noord 2, herziening starterswoningen Herschelstraat
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Oude Borculoseweg 1
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Steenmorsweg 4-6
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Slaghekkenweg 26 en Platenkampsweg 3b
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Haarweg 1
 • Markelo-West
 • Heeckeren te Goor
 • Bedrijventerrein Haven te Goor
 • Bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

23 juni 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden