Kennisgeving 23 november 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Buitengebied Ambt Delden, herziening Slaghekkenweg 18
  • Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13
  • Diepenheim, herziening Wilsonweg 2b
  • Spechthorst-De Whee, herziening Holtdijk 23
  • De Whee e.o, wijzigingsplan Bovenregge
  • Oude Benteloseweg 20 te Delden

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

23 november 2011.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
G. van Hofwegen, secretaris a.i.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden