Kennisgeving 25 mei 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

 • Bedrijventerrein ’t Wegdam, herziening ’t Wegdam 3
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Beldsweg 13
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Haaksbergerstraat 6
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Rijksweg 11a
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Schuttenweg 3
 • Buitengebied Ambt Delden, herziening Slaghekkenweg 14b en 30 en Torendijk 7
 • Hengevelde, herziening Diepenheimsestraat 2-4 en 4a
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Deldensestraat 11
 • Buitengebied Diepenheim, herziening Oude Sluisweg 5
 • Delden-Centrum, herziening Peperkampweg
 • Delden-Centrum, herziening  St. Elisabeth e.o.
 • Buitengebied Delden-Goor, herziening Deldensestraat 111
 • Buitengebied Delden-Goor, herziening Deldensestraat/Gondalaan

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in het Hofweekblad en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

25 mei 2011
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden