Kennisgeving 4 april 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden:

  • Goor Centrum e.o., herziening Wijnkamp 28/Rozenstraat
  • Buitengebied Goor, herziening Slagdijk 19 (voorheen Markeloseweg 79)
  • Integrale herziening Kloosterlaan 2004, herziening Molenstraat
  • 42Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 24

Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en onder Ruimtelijke plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

4 april 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden