Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".

Van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim" voor een ieder ter inzage.

Aan de 1e Broekweg 4 in Diepenheim, is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Initiatiefnemer wil de kweekruimte (kassen) van het bedrijf uitbreiden. De uitbreiding past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om de beide fasen van uitbreiding mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGx1EBROEKWEG4-/NL.IMRO.1735.BGx1EBROEKWEG4-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

2 oktober 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/1e-broekweg-4-diepenheim-ontwerp.html