Deldensestraat 158-160 Goor + BKP (ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 158-160 Goor".

Van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 158-160 Goor" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Deldensestraat 158-160 in Goor is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een compensatiewoning met toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt op meerdere locaties in de gemeente in totaal 1000 m² aan landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Deldensestraat 158-160 Goor".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Deldensestraat 158-160 Goor" van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 158-160 Goor" ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

12 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.