Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo".

Van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo" voor een ieder ter inzage.

Voor het terrein aan de Enkelaarsweg is een plan ontwikkeld voor een nieuw landgoed van 16 hectare met een landhuis en één woning. Op de voormalige cultuurgronden worden twee woonbestemmingen mogelijk gemaakt, waarop een landhuis met een minimale inhoudsmaat van 1.000 m3 en een extra woning van maximaal 750 m3 worden gerealiseerd.  Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars). Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-/NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Nieuw Landgoed Enkelaarsweg ong. Markelo”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo” ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier inzien. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

11 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/enkelaarsweg-ong-markelo-bkp-ontwerp.html